Вступ на стаціонарну форму навчання проводиться для випускників 9-х - 11-х класів без урахування ЗНО.

Тривалість навчання: від 2-х до 4-х років.
Інтенсивність: 4-5 пар в день (5 днів на тиждень).
Система оцінювання знань: 100-бальна.

У нас Ви зможете отримати диплом одразу по трьом спеціалізаціям: веб-дизайн, адміністрування комп'ютерних систем та мереж, програмування. Дисципліни спеціалізацій щорічно удосконалюються викладачами коледжу для отримання учнями високого рівня знань.

Комплексне навчання включає в себе освоєння лекційного матеріалу, виконання учнями самостійних рабіт (на кожному занятті у коледжі з виставленням оцінки), домашніх завдань (самостійно вдома з обов'язковою перевіркою викладачем на наступному занятті) та атестаційного контролю (тест та контрольна робота).

Відвідування та успішність учнів контрольюється навчально-методичним відділом з оповіщенням батьків у разі виникнення непорозумінь.

Весь лекційний матеріал доступний учням в електронному вигляді для скачування та підготовки до виконання робіт. Навчання проводиться у комп'ютерних класах з необхідним обладнанням та програмним забезпеченням викладачами вищих навчальних закладів з великим досвідом роботи.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

ВЕБ-ДИЗАЙН

 • Статичний веб-дизайн (мова HTML/CSS).
 • Комп'ютерна графіка (Corel Draw).
 • Комп'ютерна графіка (Adobe Photoshop).
 • Динамічний веб-дизайн (мова JavaScript).
 • 3D-дизайн і анімація (3D-Max).
 • Основи інформаційного дизайну (ОІД).
 • Веб-програмування (Apache + PHP + MySQL).

АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Апаратне забезпечення ПК та комп'ютерні мережі.
 • Операційна система Windows Server.
 • Операційна система Linux.

ПРОГРАМУВАННЯ

 • Основи програмування на мові С.
 • СУБД, мова SQL.
 • Програмування на мові Python
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (C++).
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (Java).


САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

До виконання учням даються, як завдання однакові для всіх учнів групи, так і завдання з можливістью вибрати власну тему для реалізації отриманих знань на практиці.

МАКСИМУМ ПРАКТИКИ

По кожній із дисциплін надається не менше 70% часу на виконання практичних робіт у коледжі у присутності викладача та аналогічних вдома з можливістью консультування з викладачем по електронній почті.

ПЕРСПЕКТИВИ

Організації-партнери коледжу у разі виникнення вакансій надсилають учням коледжу тестові завдання для перевірки знань з подальшим працевлаштуванням кращих.