Одеський корпоративний комп'ютерний коледж здійснює навчання одночасно по трьом спеціалізаціям: веб-дизайн, адміністрування комп'ютерних систем і мереж та програмування.

ВЕБ-ДИЗАЙН

Спеціалізація включає в себе вивчення гіпертекстової розмітки HTML та CSS, мови JavaScript, серверних мов PHP та MySQL, основ інформаційного дизайну (ОІД), а також комп'ютерної графіки - Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D-Max.
Учні здобувають практичні навики зі створення сайтів, пишучи свій код та із використання CMS WordPress. За період навчання кожен учень створює чотири сайти (різні за складністю та способом створення) по вибраній тематиці, реалізуючий будь-який творчий задум, із розміщенням сайтів на сервер у мережі Інтернет та застосуванням SEO. Учні застосовують на практиці написання скриптів JavaScript, створюють програми на мові PHP із використанням баз даних (MySQL).
При вивченні дисциплін комп'ютерної графіки здобувають практичні навики зі створення зображень растрової та векторної графіки, моделювання об'єктів 3D.

 


АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціалізація включає в себе вивчення апаратного забезпечення ПК та комп'ютерних мереж, операційних систем Windows Server та Linux.
Курс «Комп'ютерні мережі» висвітлює питання побудови та експлуатації комп'ютерних мереж, а також - програмного забезпечення локальних мереж. Для отримання навичок побудови мереж використовується симулятор «CISCO», який дозволяє в «віртуальному режимі» проектувати мережі різної складності.
Курс «Windows Server» містить безліч практичних рішень і повністю охоплює питання установки, обслуговування систем, управління користувачами і багато іншого, що допомогає освоїти його архітектуру і засоби.
Курс «LINUX» дає можливість учням отримати знання при роботі з операційною системою, навчитися ефективно її використовувати, що дає фундаментальні навики адміністрування Linux.

 

ПРОГРАМУВАННЯ

Спеціалізація включає в себе вивчення наступних мов програмування: С, C++, Java, Python, також створення баз даних.
Учні здобувають знання з алгоритмізації, основних принципів та можливостей кожної із мов програмування, написання програм з найбільш затребуваних на сьогоднішній день мов програмування, створення власних ігор та проектів.
Учні вивчають основні принципи абстракції даних, способи реалізації баз даних, приймають проектні рішення, застосовують на практиці отримані знання при створенні реляційних баз даних на основі семантичного моделювання по заданій та вибраній тематикам, із застосованням мови SQL для управління реляційними даними.